Skip to content
Ieraksts

13 janvāris 2009, 16:56 - 17:40

Publisko iepirkumu procedūras drošības un aizsardzības jomā (debates)

Plenary