Skip to content
Ieraksts

13 janvāris 2009, 16:04 - 16:56

Gada ziņojums par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (debates)

Plenary