Skip to content

Norīkotie darba ņēmēji: vienāds darbs, viena valsts, vienāda atlīdzība

Pasākuma datums: 23/10/2017

Materiāla izmantošanas iespējas

Eiropas Parlaments atjaunina 1996. gadā pieņemtos noteikumus attiecībā uz darbā norīkotiem darba ņēmējiem ārzemniekiem. Mērķis ir labāk aizsargāt Eiropas darba ņēmējus, kas īslaicīgi tiek nodarbināti ārzemēs, un izvairīties no jebkāda veida sociālā dempinga.