Skip to content

Parlaments nevar piekrist pašreizējam priekšlikumam par ES daudzgadu budžetu

Pasākuma datums: 29/07/2020

Materiāla izmantošanas iespējas

Lai gan ES līderi ir vienojušies par budžetu 2021.–2027. gadam un pasākumiem ekonomikas atveseļošanai pēc Covid-19, Parlaments ir paziņojis, ka nevar piekrist pašreizējam priekšlikumam. Tas uzskata par nepieņemamu finansējuma samazināšanu tādām programmām kā Erasmus+, “Apvārsnis Eiropa” un Zaļais kurss.