Skip to content
Ieraksts

15 decembris 2008, 17:06 - 17:08

Darba kārtība (sk. protokolu)

Plenārsēde