Skip to content
Ieraksts

03 decembris 2008, 21:40 - 22:07

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Plenārsēde