Skip to content

OLAF - Eiropas krāpšanas apkarošanas izmeklētājs

Pasākuma datums: 14/07/2015

Materiāla izmantošanas iespējas

Ir jāatgūst līdzekļi, ko ES budžets ir zaudējis piesavināšanās, kontrabandas vai izšķērdēšanas rezultātā. EuroparlTV seko izmeklētāja darbam, kas noved pie panākumiem.