Skip to content
Ieraksts

23 septembris 2008, 21:01 - 21:45

Migrēšana uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) - Migrēšana uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (debates)

Plenārsēde