Skip to content
Ieraksts

22 septembris 2008, 21:51 - 22:01

Iekšējā tirgus progresa ziņojums (īss izklāsts)

Plenārsēde