Skip to content

Kalē bēgļu nometnē: daudzu sieviešu grūtības

Pasākuma datums: 23/02/2016

Materiāla izmantošanas iespējas

EPTV pēta, kā nometnēs esošajām sievietēm, kas bēg no kara un vardarbības, tiek sniegta veselības aprūpe un psiholoģiskais atbalsts.