Skip to content

Rūpniecība, pētniecība un enerģētika

Pasākuma datums: 22/04/2015

Materiāla izmantošanas iespējas

Ar Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju iepazīstina tās priekšsēdētājs Ježijs Buzeks.