Skip to content
Ieraksts

17 novembris 2008, 22:46 - 22:53

Patērētāju izglītošanas un informētības uzlabošana kredīta un finanšu jomā (īss izklāsts)

Plenary