Skip to content
Ieraksts

15 decembris 2008, 23:04 - 23:15

Tūrisma ietekmes reģionālās attīstības aspekti piekrastes reģionos (īss izklāsts)

Plenary