Skip to content
Ieraksts

02 februāris 2009, 18:11 - 18:51

Ietekmes novērtējums 2008. gada jūlija beigās Dohas sarunās panāktajiem kompromisiem attiecībā uz piekļuvi ar lauksaimniecību nesaistītu ražojumu tirgum un pakalpojumiem (debates)

Plenary