Skip to content

Kā e-modernizēt Eiropas valsts pārvaldi?

Pasākuma datums: 13/10/2015

Materiāla izmantošanas iespējas

Informāciju tehnoloģijas valsts iestādēs tiek izmantoti ļoti atšķirīgos apmēros, bet cik lielā mērā digitālā datu apmaiņa var tuvināt mūs digitālai savienībai? Karloss Zorinju uzskata, ka lielā mērā, bet ne pietiekami.