Skip to content

Kā darbojas ES tirdzniecības politika?

Pasākuma datums: 27/02/2019

Materiāla izmantošanas iespējas

ES slēdz tirdzniecības nolīgumus ar valstīm visā pasaulē. ES iestādes pieņem tiesību aktus tirdzniecības jomā, vienojas un slēdz starptautiskus tirdzniecības nolīgumus.