Skip to content
Ieraksts

01 aprīlis 2009, 22:58 - 23:08

Veselības aizsardzības jautājumi saistībā ar elektromagnētiskajiem laukiem (īss izklāsts)

Plenary