Skip to content
Ieraksts

20 oktobris 2008, 23:19 - 23:30

Pārvaldība un partnerība reģionālās politikas jomā valstu, reģionu un projektu līmenī

Plenary