Skip to content

Dzimumu līdztiesība: Kā pasteidzināt iestigušo progresu

Pasākuma datums: 07/03/2016

Materiāla izmantošanas iespējas

Progress attiecībā uz sieviešu tiesībām jebkurā nozarē ir acīmredzams, bet no visām Eiropas malām izskan aicinājumi rādīt piemēru dzimumu līdztiesības jomā un paātrināt izmaiņu ieviešanu, jo joprojām pastāv milzu atšķirības.

Šajā videomateriālā redzamie EP deputāti::