Skip to content

No ceļu satiksmes drošības līdz trauksmes cēlēju aizsardzībai: 5 skaitļi no Strasbūras

Pasākuma datums: 18/04/2019

Materiāla izmantošanas iespējas

Eiropas Parlaments apsprieda jaunos patērētāju aizsardzības noteikumus un jaunu ziņošanas kanālu izveidi, lai trauksmes cēlēji varētu droši ziņot par pārkāpumiem. No 2022. gada jauniem automobiļiem jābūt aprīkotiem ar ceļu satiksmes drošības tehnoloģijām, un tiks noteikts tiesību minimums nestandarta vai jauna veida nodarbinātībā iesaistītajiem Eiropas darba ņēmējiem. Deputāti arī nobalsoja par finansēšanas programmu, kuras mērķis ir sekmēt Eiropas digitālās stratēģijas īstenošanu.