Skip to content

No Brexit līdz pesticīdiem: 5 skaitļi no Strasbūras

Pasākuma datums: 18/01/2019

Materiāla izmantošanas iespējas

Reaģējot uz Brexit līguma vēsturisko noraidījumu Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palātā, Eiropas Parlaments sanāksmē apsprieda situāciju ar Brexit. Deputāti balsoja par Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda atjaunināšanu, kā arī apstiprināja jaunu investīciju programmu "InvestEU". Viņi balsoja arī par ES pesticīdu apstiprināšanas procedūras uzlabošanu.