Skip to content
Ieraksts

09 oktobris 2008, 12:06 - 12:07

Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)

Plenārsēde