Skip to content
Ieraksts

08 oktobris 2008, 15:06 - 15:56

Svinīgā sēde - Ingrid Betancourt

Plenary