Skip to content
Ieraksts

26 marts 2009, 10:00 - 11:06

Pārtikas izdalīšana Kopienas vistrūcīgākajām personām (vienotās TKO regulas grozīšana) (debates)

Plenary