Skip to content
Ieraksts

25 marts 2009, 21:58 - 22:30

Paveiktā darba kontrole saistībā ar Eiropas Savienības sporta ministru 2008. gada novembrī Biaricas sanāksmē pieņemto deklarāciju (debates)

Plenary