Skip to content
Ieraksts

09 marts 2009, 22:37 - 22:47

Ar naftu saistīto problēmu risināšana (īss izklāsts)

Plenary