Skip to content
Ieraksts

03 decembris 2008, 22:07 - 22:57

Mehānisms ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs (debates)

Plenārsēde