Skip to content
Ieraksts

14 janvāris 2009, 13:16 - 13:56

Balsojumu skaidrojumi

Plenārsēde