Skip to content

Eiropas attīstības gads 2015: cienīga attieksme pret visiem

Pasākuma datums: 02/04/2014

Materiāla izmantošanas iespējas

Eiropas attīstības gadam 2015 ir izvirzīti ambiciozi mērķi, proti, palielināt sapratni par palīdzību, iesaistīt jauniešus un uzlabot politikas.