Skip to content

Eiropas pusgads: rīks ES valstu finanšu uzraudzībai

Pasākuma datums: 14/06/2016

Materiāla izmantošanas iespējas

2008. gada krīze daudzās dalībvalstīs atklāja augstus deficīta un valsts parāda līmeņus. Kā Eiropa iesaistās dažādu nacionālo budžetu organizēšanā? Attēls ir 1000 vārdu vērts.