Skip to content
Ieraksts

03 septembris 2008, 22:39 - 23:29

Eiropas ostu politika (debates)

Plenārsēde