Skip to content

“Eiropai nepieciešama kopīga banku kontu garantijas sistēma” - Roberto Gualtjeri

Pasākuma datums: 15/02/2016

Materiāla izmantošanas iespējas

Eiropas plānam par banku krīzes noregulējumu stājoties spēkā, eirodeputāts Roberto Gualtjeri atklāj savu redzējumu par to, kā turpināt Eiropas banku sistēmas stiprināšanu.