Skip to content
Ieraksts

01 aprīlis 2009, 19:08 - 20:43

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda finanšu pārvaldības noteikumi - Jaunie izmaksu veidi, kuri ir atbilstīgi atbalstam no ESF - Ieguldījumi energoefektivitātes palielināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai

Plenary