Skip to content
Ieraksts

01 aprīlis 2009, 17:27 - 19:08

Vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošana neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas (debates)

Plenary