Skip to content
Ieraksts

09 marts 2009, 22:10 - 22:19

Pārtikas kvalitātes nodrošināšana - standartu saskaņošana vai savstarpēja atzīšana (īss izklāsts)

Plenary