Skip to content
Ieraksts

17 novembris 2008, 17:45 - 19:53

Ekonomikas un monetārās savienības pirmie 10 pastāvēšanas gadi un nākotnes uzdevumi (debates)

Plenary