Skip to content

Eiropas Savienības Pamattiesību hartai 20 gadu

Pasākuma datums: 02/12/2020

Materiāla izmantošanas iespējas:

Eiropas Savienība 2000. gada decembrī pieņem Pamattiesību hartu. Šis dokuments ir patiesa Eiropas Savienības tiesību deklarācija. Tās saturs ir novatorisks, un tāds pats bija arī tās izstrādes process. Bet nu pastāstīsim par to vairāk.