Skip to content

Kopīgi centieni: Eiropas ambiciozo klimata mērķu pamats

Pasākuma datums: 13/06/2017

Materiāla izmantošanas iespējas

Eiropas Savienība ir noteikusi ambiciozus mērķus attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Eiropas likumdevēji rūpīgi pēta Kopīgu centienu regulu (KCR), kas ir ES ievērojamākais instruments klimata jomā. Šis tiesību akts regulē aptuveni 60 % ES siltumnīcefekta gāzu emisiju.