Skip to content

Ekonomikas milzis Vācija: paraugs citām Eiropas valstīm vai solidaritātes trūkuma piemērs?

Pasākuma datums: 27/03/2014

Materiāla izmantošanas iespējas

Vai Vācija gūst labumu no Eiropas krīzes vai arī tā ir Eiropas Savienības ekonomikas atlabšanas dzinējspēks? Mūsu viesi debatē.