Skip to content

Ekonomikas un monetārie jautājumi

Pasākuma datums: 23/04/2015

Materiāla izmantošanas iespējas

Ar Ekonomikas un monetāro komiteju iepazīstina tās priekšsēdētājs Roberto Gualtjeri.