Skip to content
Ieraksts

17 decembris 2008, 09:02 - 10:50

Padomes grozītais Eiropas Savienības 2009. gada vispārējā budžeta projekts (visas iedaļas) (debates)

Plenary