Skip to content
Ieraksts

20 oktobris 2008, 17:07 - 17:07

Kļūdu labojums pieņemtā tekstā (Reglamenta 204.a pants) (sk. protokolu)

Plenārsēde