Skip to content
Ieraksts

18 februāris 2009, 15:10 - 15:10

Kļūdu labojums (Reglamenta 204.a pants) (sk. protokolu)

Plenārsēde