Skip to content
Ieraksts

22 septembris 2008, 21:32 - 21:42

Plašsaziņas līdzekļu koncentrēšanās un plurālisms Eiropas Savienībā (īss izklāsts)

Plenārsēde