Skip to content
Ieraksts

12 janvāris 2009, 17:17 - 17:19

Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)

Plenārsēde