Skip to content
Ieraksts

15 janvāris 2009, 12:02 - 12:03

Padomes kopējo nostāju paziņošana (sk. protokolu)

Plenary