Skip to content

Kopīgie mērķi: sociālā dimensija

Pasākuma datums: 01/02/2017

Materiāla izmantošanas iespējas

Dažās ES valstīs viena no lielākajām problēmām ir jauniešu bezdarbs. Viena tāda valsts ir Portugāle. Serdžio Oliveira Portugālē pārvalda nodarbinātības programmu, kas palīdz jauniešiem atrast darbu. ES atbalsta šāda veida projektus un arī ievieš Eiropas sociālo tiesību pīlāru, lai šos aspektus integrētu Savienības pamatvērtībās. Palielinot finansējumu tādām sociālajām programmām, kādu pārvalda Serdžio, ES spēs uzlabot dzīvi vairāk pilsoņiem.