Skip to content

Kopīgi mērķi: Enerģētikas savienība

Pasākuma datums: 01/02/2017

Materiāla izmantošanas iespējas

Ko enerģijas avots nozīmē jums? Vai precīzāk — ko tas nozīmēs jūsu bērniem? Gaisa piesārņojums un neprognozējamas degvielas cenas apdraud Eiropu — ir pienācis laiks rīkoties. Eiropas Savienība strādā pie izmaiņu ieviešanas. Tādi kooperatīvi kā Ecopower ilustrē ES pāreju no fosilā kurināmā un kodoldegvielas uz atjaunojamo enerģiju. Tie palīdz īstenot ES solījumu samazināt siltumnīcefekta gāzes un izveidot koordinētu Enerģētikas savienību.