Skip to content

Kopīgi mērķi: drošība

Pasākuma datums: 01/02/2017

Materiāla izmantošanas iespējas

Šobrīd ES ir pakļauta terora draudiem. Ikviens piekritīs, ka drošībai jākļūst par galveno prioritāti. Tādas organizācijas kā Eiropols apkaro terorismu, kamēr citas organizācijas, tādas kā Fenvac, rūpējas par upuru ģimenēm. Robežu sistēmas uzlabošana, komunikāciju uzlabošana dalībvalstu starpā un ar terorismu saistītu darbību kriminalizēšana ir tikai daži no pasākumiem, kurus ES šogad veic.