Skip to content
Ieraksts

09 marts 2009, 21:53 - 22:02

Komisijas rīcības plāns integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanai (īss izklāsts)

Plenary